A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Ogólna informacja o BGK

Podstawowe informacje o banku i jego działalności.

Bank w liczbach

Raporty roczne, bilans, rachunek zysków i strat.

Analizy ekonomiczne

Biuletyn ekonomiczny Departamentu Analiz i Badań.

Ekspertyzy i badania

Analizy eksperckie, wyniki badań.

Fundusze i programy

Opisy najważniejszych inicjatyw i programów.

Władze banku

Informacje o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej banku.