A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku zadania polegającego na opracowaniu standardów dotyczących mieszkań realizowanych w ramach programu opartego na bezzwrotnym finansowaniu części kosztów inwestycji w oparciu o środki budżetu państwa

Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK") z siedzibą  w Warszawie,  adres do korespondencji: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, informuje o możliwości uczestnictwa w procedurze złożenia ofert dotyczących rozeznania rynku, zadania polegającego na opracowaniu standardów dotyczących mieszkań realizowanych w ramach programu opartego na bezzwrotnym finansowaniu części kosztów inwestycji w oparciu o środki budżetu państwa.


Uwagi ogólne:

1. Termin przekazania informacji do 21 października 2016 r.

2. Ofertę można:

  • Przesłać na adresy e-mail osób do kontaktów wskazanych poniżej;
  • Dostarczyć osobiście pod adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe dot. rozeznania rynku dotyczącego zadania polegającego na opracowaniu standardów dotyczących mieszkań w ramach programów opartych na bezzwrotnym finansowaniu części kosztów inwestycji w oparciu o środki budżetu państwa”;
  • Przesłać pocztą lub kurierem pod adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe dot. rozeznania rynku dotyczącego zadania polegającego na opracowaniu standardów dotyczących mieszkań w ramach programów opartych na bezzwrotnym finansowaniu części kosztów inwestycji w oparciu o środki budżetu państwa”.

3. Osoby do kontaktu:

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Paweł Karpiński 04/10/16
Zatwierdzone przez: Anita Łygan 04/10/16
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 04/10/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-08-12