BIP

Zapewnienie usług hotelarsko - gastronomiczno - konferencyjnych dla pracowników BGK (uczestników szkoleń) na lata 2018/2019 (część I i część II) DZZK.129.DHR.2017

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Pliki do pobrania
SIWZ_DZZK-129-DHR.pdf
rozmiar pliku: 620.36 KBPobierz PDF
Wytworzone przez:Dorota Bobińska01.12.2017
Zatwierdzone przez:Jacek Dziak29.11.2017
Wprowadzone przez:Dorota Bobińska01.12.2017
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.05.2018
Zmiana dnia: 28.05.2018
Zmiana dnia: 28.05.2018
Zmiana dnia: 12.04.2018
Zmiana dnia: 08.03.2018
Zmiana dnia: 06.03.2018
Zmiana dnia: 23.01.2018
Zmiana dnia: 18.01.2018
Zmiana dnia: 16.01.2018
Zmiana dnia: 11.01.2018
Zmiana dnia: 09.01.2018
Zmiana dnia: 09.01.2018
Zmiana dnia: 11.12.2017
Zmiana dnia: 05.12.2017