BIP

Zamówienia Publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, publikacja postępowań oraz komunikacja w postępowaniu będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Informujemy, iż złożenie oferty w postępowaniu przetargowym wymaga rejestracji Wykonawcy na platformie https://bgk.eb2b.com.pl/contractor-registration.html. Natomiast możliwość wglądu w publikowane przez BGK postępowania przetargowe nie wymaga rejestracji na powyżej wskazanej platformie.

Jednocześnie informujemy, że założenie konta jest bezpłatne.