BIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Klienci Banku są przyjmowani w jednostkach organizacyjnych Banku. Załatwianie spraw klientów, w zależności od rodzaju sprawy, odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. Spis jednostek (z podaniem adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i adresów e-mail) przedstawiony został w części "Organizacja".

Skargi i wnioski klientów są rozpatrywane na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Banku.

Wnioski, reklamacje i skargi.

 

Wytworzone przez:Michał Motoczyński06/04/09
Zatwierdzone przez:Artur Pustelnik06/04/09
Wprowadzone przez:Honorata Harasim-Zielińska06/04/09
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-21
Zmiana dnia: 2010-12-21
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2020-10-27