BIP

Wysokość stopy iIRS - XI edycja - aktualizacja

Stopa iIRS dla jedenastej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego wynosi 1,83%, przy czym do obliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym stosuje się stopę iIRS powiększoną o 1 punkt procentowy.

Wytworzone przez:Krzysztof Mizielski21.12.2021
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska21.12.2021
Wprowadzone przez:Krzysztof Łysoń21.12.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 21.12.2021