BIP

Wysokość stopy iIRS - X edycja

Stopa iIRS dla dziesiątej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego wynosi 1,02%,  przy czym do obliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym stosuje się stopę iIRS powiększoną o 1 punkt procentowy.

Wytworzone przez:Barbara Markowska12.02.2021
Zatwierdzone przez:Dariusz Stachera12.02.2021
Wprowadzone przez:Anna Lipska12.02.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 14.06.2021