BIP

Wysokość stopy iIRS – VIII edycja

Stopa iIRS dla ósmej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego wynosi 1,75%, przy czym do obliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym stosuje się stopę iIRS powiększoną o 1 punkt procentowy.

Wytworzone przez:Marcin Torbus24/02/20
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska24/02/20
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska25/02/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27
Zmiana dnia: 2020-02-26