BIP

Wysokość stopy iIRS – VIII edycja

Stopa iIRS dla ósmej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego wynosi 1,75%, przy czym do obliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym stosuje się stopę iIRS powiększoną o 1 punkt procentowy.

Wytworzone przez:Marcin Torbus24.02.2020
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska24.02.2020
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska25.02.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 26.02.2020