BIP

Wysokość stopy iIRS – V edycja

Stopa iIRS stosowana do wyliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy dla piątej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego stanowi sumę 10-letniej stopy SWAP dla PLN publikowanej przez Komisję Europejską i 1 punktu procentowego. Jej wysokość zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po opublikowaniu aktualnej stopy SWAP przez Komisję Europejską (na dzień 31 sierpnia stopa ta nie została opublikowana).

Wytworzone przez:Krzysztof Obniski31.08.2018
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska31.08.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska31.08.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 31.08.2018
Zmiana dnia: 31.08.2018
Zmiana dnia: 31.08.2018
Zmiana dnia: 31.08.2018
Zmiana dnia: 31.08.2018