BIP

Wysokość stopy iIRS – IX edycja

Stopa iIRS dla dziewiątej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego wynosi 1,75%, przy czym do obliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym stosuje się stopę iIRS powiększoną o 1 punkt procentowy.

Wytworzone przez:Barbara Markowska19.06.2020
Zatwierdzone przez:Dariusz Stachera19.06.2020
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka19.06.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020