BIP

Wysokość stopy iIRS - I edycja

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że stopa iIRS stosowana do wyliczenia rozsądnego zysku kredytobiorcy zgodnie z § 12 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. 2015 poz. 1720) dla uruchamianej w listopadzie 2015 r. pierwszej edycji programu rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego, wprowadzonego ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2015 poz. 2071) wynosi 2,5038%.

Wytworzone przez:Beata Rozbiewska29.08.2016
Zatwierdzone przez:Dariusz Stachera29.08.2016
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska29.08.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020