A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Wykaz instytucji kredytujących przyjmujących wnioski o finansowe wsparcie

 

 

WYKAZ INSTYTUCJI KREDYTUJĄCYCH,

PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWE WSPARCIE,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 604).L.p. Nazwa Instytucji Kredytującej Data, od której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski
o finansowe wsparcie
Data, do której
Instytucja
Kredytująca
przyjmuje wnioski
o finansowe
wsparcie
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.
3 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 04.02.2014 r.
4 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna 01.04.2014 r.
5 Alior Bank Spółka Akcyjna 03.02.2014 r.
6 SGB-Bank Spółka Akcyjna 10.02.2014 r.
7 Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 31.03.2014 r.
 8 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna  19.02.2014 r.
9 Bank Millennium Spółka Akcyjna  14.04.2014 r.
10 Euro Bank Spółka Akcyjna  19.05.2014 r.
11 Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  10.06.2014 r.

21.07.2017r.

– w zakresie
wniosków
o dofinansowanie
wkładu własnego;
09.11.2018 r. -
obsługa wniosków
przejęta przez
Santander Bank
Polska S.A. 

12 Santander Bank
Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna)
28.07.2014 r.;
09.11.2018 r.
Przejęcie obsługi
wniosków Deutsche Banku
Polska S.A.
13 Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna  31.12.2014 r.
14 Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna  02.01.2015 r.28.02.2017r.
– w zakresie
wniosków
o dofinansowanie
wkładu własnego
15 PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

30.10.2017 r.
z wyłączeniem wniosków o dofinansowaniu wkładu własnego

 

 

 

Wytworzone przez: Iwona Kotlarska 12/12/18
Zatwierdzone przez: Paweł Karpiński 12/12/18
Wprowadzone przez: Elżbieta Troszczyńska 12/12/18
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-05-19
Zmiana dnia: 2015-05-19
Zmiana dnia: 2014-11-04
Zmiana dnia: 2014-09-26
Zmiana dnia: 2014-07-14
Zmiana dnia: 2014-06-04
Zmiana dnia: 2014-05-12
Zmiana dnia: 2014-04-11
Zmiana dnia: 2014-02-14
Zmiana dnia: 2014-01-16
Zmiana dnia: 2014-01-15
Zmiana dnia: 2014-01-15
Zmiana dnia: 2013-12-20
Zmiana dnia: 2016-08-25
Zmiana dnia: 2017-03-24
Zmiana dnia: 2017-03-24
Zmiana dnia: 2017-07-21
Zmiana dnia: 2017-11-09
Zmiana dnia: 2017-11-09
Zmiana dnia: 2018-12-12
Zmiana dnia: 2018-12-12
Zmiana dnia: 2018-12-12