A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wykaz instytucji kredytujących przyjmujących wnioski o finansowe wsparcie

 

 

WYKAZ INSTYTUCJI KREDYTUJĄCYCH,

PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWE WSPARCIE,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1865, z późn. zm.).L.p. Nazwa Instytucji Kredytującej Data, od której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski
o finansowe wsparcie
Data, do której
Instytucja
Kredytująca
przyjmuje wnioski
o finansowe
wsparcie
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.
3 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 04.02.2014 r.
4 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna 01.04.2014 r.
5 Alior Bank Spółka Akcyjna 03.02.2014 r.
6 SGB-Bank Spółka Akcyjna 10.02.2014 r.
7 Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 31.03.2014 r.
 8 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna  19.02.2014 r.
9 Bank Millennium Spółka Akcyjna  14.04.2014 r.
10 Euro Bank Spółka Akcyjna  19.05.2014 r.
11 Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  10.06.2014 r.
12 Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna 28.07.2014 r.
13 Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna  31.12.2014 r.
14 Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna  02.01.2015 r.28.02.2017r.
– w zakresie
wniosków
o dofinansowanie
wkładu własnego

 

 

 

Wytworzone przez: Aneta Melson 24/03/17
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 24/03/17
Wprowadzone przez: Iwona Księżopolska 24/03/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-05-19
Zmiana dnia: 2015-05-19
Zmiana dnia: 2014-11-04
Zmiana dnia: 2014-09-26
Zmiana dnia: 2014-07-14
Zmiana dnia: 2014-06-04
Zmiana dnia: 2014-05-12
Zmiana dnia: 2014-04-11
Zmiana dnia: 2014-02-14
Zmiana dnia: 2014-01-16
Zmiana dnia: 2014-01-15
Zmiana dnia: 2014-01-15
Zmiana dnia: 2013-12-20
Zmiana dnia: 2016-08-25
Zmiana dnia: 2017-03-24
Zmiana dnia: 2017-03-24