A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt)

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Joanna Kieliszewska 23/08/16
Zatwierdzone przez: Sebastian Skuza 23/08/16
Wprowadzone przez: Joanna Kieliszewska 23/08/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-08-23
Zmiana dnia: 2016-08-29
Zmiana dnia: 2016-09-05
Zmiana dnia: 2016-09-16
Zmiana dnia: 2016-10-03
Zmiana dnia: 2016-10-07
Zmiana dnia: 2016-10-07
Zmiana dnia: 2016-10-18
Zmiana dnia: 2016-10-19
Zmiana dnia: 2016-10-25
Zmiana dnia: 2016-12-05
Zmiana dnia: 2017-01-04