A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

UWAGA:

W dniu 18 lipca został zamieszczony plik edytowalny Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz oferty) w wersji najnowszej - zmodyfikowany w związku z udzielanymi wyjaśnieniami. Proszę przygotowując ofertę skorzystać z tego pliku.

W dniu 24 lipca zamawiający zamieścił edytowalny plik Załącznika nr 9 do SIWZ (Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia) z prawidłowym ologowaniem. Proszę przygotowując ofertę skorzystać z tego pliku.

 

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Agnieszka Szajkowska-Pawlak 14/06/17
Zatwierdzone przez: Urszula Galicka 14/06/17
Wprowadzone przez: Agnieszka Szajkowska-Pawlak 14/06/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2017-06-16
Zmiana dnia: 2017-06-16
Zmiana dnia: 2017-06-16
Zmiana dnia: 2017-06-16
Zmiana dnia: 2017-06-19
Zmiana dnia: 2017-06-19
Zmiana dnia: 2017-06-19
Zmiana dnia: 2017-06-19
Zmiana dnia: 2017-07-13
Zmiana dnia: 2017-07-13
Zmiana dnia: 2017-07-14
Zmiana dnia: 2017-07-14
Zmiana dnia: 2017-07-14
Zmiana dnia: 2017-07-14
Zmiana dnia: 2017-07-18
Zmiana dnia: 2017-07-18
Zmiana dnia: 2017-07-18
Zmiana dnia: 2017-07-19
Zmiana dnia: 2017-07-24
Zmiana dnia: 2017-07-27
Zmiana dnia: 2017-08-28
Zmiana dnia: 2017-08-28
Zmiana dnia: 2017-08-28
Zmiana dnia: 2017-08-28
Zmiana dnia: 2017-08-28
Zmiana dnia: 2017-09-08
Zmiana dnia: 2017-09-08
Zmiana dnia: 2017-09-19
Zmiana dnia: 2017-09-19