BIP

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

UWAGA:

W dniu 18 lipca został zamieszczony plik edytowalny Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz oferty) w wersji najnowszej - zmodyfikowany w związku z udzielanymi wyjaśnieniami. Proszę przygotowując ofertę skorzystać z tego pliku.

W dniu 24 lipca zamawiający zamieścił edytowalny plik Załącznika nr 9 do SIWZ (Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia) z prawidłowym ologowaniem. Proszę przygotowując ofertę skorzystać z tego pliku.

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Agnieszka Szajkowska-Pawlak14.06.2017
Zatwierdzone przez:Urszula Galicka14.06.2017
Wprowadzone przez:Agnieszka Szajkowska-Pawlak14.06.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 19.09.2017
Zmiana dnia: 19.09.2017
Zmiana dnia: 08.09.2017
Zmiana dnia: 08.09.2017
Zmiana dnia: 28.08.2017
Zmiana dnia: 28.08.2017
Zmiana dnia: 28.08.2017
Zmiana dnia: 28.08.2017
Zmiana dnia: 28.08.2017
Zmiana dnia: 27.07.2017
Zmiana dnia: 24.07.2017
Zmiana dnia: 19.07.2017
Zmiana dnia: 18.07.2017
Zmiana dnia: 18.07.2017
Zmiana dnia: 18.07.2017
Zmiana dnia: 14.07.2017
Zmiana dnia: 14.07.2017
Zmiana dnia: 14.07.2017
Zmiana dnia: 14.07.2017
Zmiana dnia: 13.07.2017
Zmiana dnia: 13.07.2017
Zmiana dnia: 19.06.2017
Zmiana dnia: 19.06.2017
Zmiana dnia: 19.06.2017
Zmiana dnia: 19.06.2017
Zmiana dnia: 16.06.2017
Zmiana dnia: 16.06.2017
Zmiana dnia: 16.06.2017
Zmiana dnia: 16.06.2017