BIP

Wybór pośrednika finansowego - Województwo Lubuskie

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: "Wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia Instrumentu finansowego, polegające w szczególności na udzielaniu jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego "Pożyczka na efektywność energetyczną", co do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Lubuskiego, a Wykonawca Wkład Pośrednika Finansowego.

UWAGA: zmiana terminów.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Michał Piasecki07.02.2018
Zatwierdzone przez:Urszula Skowrońska07.02.2018
Wprowadzone przez:Michał Piasecki07.02.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 13.02.2018