BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2018 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 06-04-2017

o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem mieszkania

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje,że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego,przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku 2018 osiągnęła równowartość 50 % kwoty wskazanej dla tego roku w art. 36 ust. 1 przywołanej Ustawy.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 07-04-2017 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2018.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 przywołanej Ustawy, wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat,przypadającym w roku 2018 nastąpi z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Aneta Melson06.04.2017
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs06.04.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz06.04.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 06.04.2017