BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2017 r. (95%)

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 31-01-2017 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem mieszkania


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 01-02-2017 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Iwona Kotlarska31.01.2017
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs31.01.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska31.01.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020