BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2017 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 05-07-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własneg ow związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku 2017 osiągnęła równowartość 50% kwoty wskazanej dla tego roku w art. 36 ust. 1 przywołanej Ustawy.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 06-07-2016 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 przywołanej Ustawy, wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, przypadającym w roku 2017 nastąpi z dniem 1 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Aneta Melson05.07.2016
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik05.07.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz05.07.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020