BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2016 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie
wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Iwona Kotlarska15.03.2016
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs15.03.2016
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska15.03.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 16.03.2016
Zmiana dnia: 15.03.2016
Zmiana dnia: 15.03.2016
Zmiana dnia: 15.03.2016
Zmiana dnia: 15.03.2016
Zmiana dnia: 15.03.2016