BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2016 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie
wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Iwona Kotlarska15/03/16
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs15/03/16
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska15/03/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-03-15
Zmiana dnia: 2016-03-15
Zmiana dnia: 2016-03-15
Zmiana dnia: 2016-03-15
Zmiana dnia: 2016-03-15
Zmiana dnia: 2016-03-16
Zmiana dnia: 2020-10-27