BIP

Wstrzymanie przyjmowania wniosków 2018 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 03-01-2018


o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego
w związku z nabyciem pierwszego mieszkania


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 100 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2018.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowegoz dniem 04-01-2018 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2018.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Aneta Melson03.01.2018
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch03.01.2018
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska03.01.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 03.01.2018
Zmiana dnia: 03.01.2018