BIP

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada Nadzorcza:

przewodniczący Rady NadzorczejPaweł Borys
zastępca przewodniczącego Rady NadzorczejBeata Gorajek
sekretarz Rady NadzorczejMagdalena Tarczewska-Szymańska
członek Rady NadzorczejZbigniew Krysiak
członek Rady NadzorczejHonorata Krysiewicz
członek Rady NadzorczejWojciech Artur Maj
członek Rady NadzorczejAdam Rudzewicz
członek Rady NadzorczejJerzy Szmit

 

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością BGK;
 2. opracowywanie i udzielanie Zarządowi wytycznych dotyczących działalności BGK w związku z zaleceniami, o których mowa w art. 12 ustawy o BGK
 3. czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem oraz wytycznymi, o których mowa w pkt 2;
 4. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego BGK;
 5. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego;
 6. zatwierdzanie podziału zysku i sposobu pokrycia strat;
 7. przyjmowanie sprawozdania z działalności BGK,
 8. zatwierdzenie i przyjmowanie wieloletnich programów rozwoju Banku,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie: 
  • emisji bankowych papierów wartościowych, wnioski Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
  • w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku na potrzeby własne,
  • zaangażowania kapitałowego Banku w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji przekraczające kompetencje Zarządu.

Zarząd:

prezes ZarząduBeata Daszyńska-Muzyczka
pierwszy wiceprezes ZarząduPaweł Nierada
wiceprezes ZarząduWłodzimierz Kocon
członek ZarząduRadosław Kwiecień
członek ZarząduTomasz Robaczyński
członek ZarząduDariusz Szwed

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem Bankiem oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, a w szczególności:

 1. opracowywanie wieloletnich programów rozwoju,
 2. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
 3. ustalanie oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe,
 4. uchwalanie regulaminów bankowych, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zamiany wierzytelności na akcje lub udziały, a także sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych przejętych w wyniku windykacji,
 6. ustalanie zasad polityki kadrowej i płacowej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 8. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

 

Wytworzone przez:Monika Zawiślańska23.11.2020
Zatwierdzone przez:Beata Korniluk23.11.2020
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda23.11.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 06.01.2023
Zmiana dnia: 06.01.2023
Zmiana dnia: 06.01.2023
Zmiana dnia: 02.08.2022
Zmiana dnia: 01.07.2022
Zmiana dnia: 01.07.2022
Zmiana dnia: 23.06.2022
Zmiana dnia: 30.05.2022
Zmiana dnia: 30.05.2022
Zmiana dnia: 22.04.2022
Zmiana dnia: 13.01.2022
Zmiana dnia: 12.01.2022
Zmiana dnia: 02.12.2021
Zmiana dnia: 01.12.2021
Zmiana dnia: 01.12.2021
Zmiana dnia: 28.10.2021
Zmiana dnia: 28.10.2021
Zmiana dnia: 22.07.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 02.11.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 08.10.2020
Zmiana dnia: 08.10.2020
Zmiana dnia: 07.10.2020
Zmiana dnia: 31.07.2020
Zmiana dnia: 08.06.2020
Zmiana dnia: 05.12.2019
Zmiana dnia: 25.10.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 14.12.2018
Zmiana dnia: 14.12.2018
Zmiana dnia: 06.12.2018
Zmiana dnia: 06.12.2018
Zmiana dnia: 24.09.2018
Zmiana dnia: 24.09.2018
Zmiana dnia: 12.04.2018
Zmiana dnia: 03.10.2017
Zmiana dnia: 04.09.2017
Zmiana dnia: 15.02.2017
Zmiana dnia: 18.01.2017
Zmiana dnia: 12.01.2017
Zmiana dnia: 02.01.2017
Zmiana dnia: 15.12.2016
Zmiana dnia: 09.12.2016
Zmiana dnia: 09.12.2016
Zmiana dnia: 28.09.2016
Zmiana dnia: 21.09.2016
Zmiana dnia: 14.09.2016
Zmiana dnia: 13.09.2016
Zmiana dnia: 01.09.2016
Zmiana dnia: 22.03.2016
Zmiana dnia: 22.03.2016
Zmiana dnia: 09.03.2016
Zmiana dnia: 08.03.2016
Zmiana dnia: 07.03.2016
Zmiana dnia: 04.03.2016
Zmiana dnia: 03.03.2016
Zmiana dnia: 19.01.2016
Zmiana dnia: 19.01.2016
Zmiana dnia: 13.11.2015
Zmiana dnia: 05.11.2015
Zmiana dnia: 21.10.2015
Zmiana dnia: 13.03.2015
Zmiana dnia: 06.02.2015
Zmiana dnia: 22.08.2014
Zmiana dnia: 14.07.2014
Zmiana dnia: 25.06.2014
Zmiana dnia: 13.06.2014
Zmiana dnia: 17.03.2014
Zmiana dnia: 13.03.2014
Zmiana dnia: 22.10.2013
Zmiana dnia: 14.06.2013
Zmiana dnia: 12.12.2012
Zmiana dnia: 30.11.2012
Zmiana dnia: 24.09.2012
Zmiana dnia: 20.09.2012
Zmiana dnia: 11.09.2012
Zmiana dnia: 28.08.2012
Zmiana dnia: 10.08.2012
Zmiana dnia: 09.07.2012
Zmiana dnia: 02.07.2012
Zmiana dnia: 22.05.2012
Zmiana dnia: 10.02.2012
Zmiana dnia: 14.10.2011
Zmiana dnia: 11.10.2011
Zmiana dnia: 29.06.2011
Zmiana dnia: 21.04.2011
Zmiana dnia: 05.01.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 28.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010
Zmiana dnia: 13.12.2010