BIP

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada Nadzorcza:

przewodniczący Rady NadzorczejPaweł Borys
zastępca przewodniczącego Rady NadzorczejBeata Gorajek
sekretarz Rady NadzorczejMagdalena Tarczewska-Szymańska
członek Rady NadzorczejZbigniew Krysiak
członek Rady NadzorczejHonorata Krysiewicz
członek Rady NadzorczejWojciech Artur Maj
członek Rady NadzorczejPiotr Pawliczak
członek Rady NadzorczejAdam Rudzewicz
członek Rady NadzorczejJerzy Szmit

 

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością BGK;
 2. opracowywanie i udzielanie Zarządowi wytycznych dotyczących działalności BGK w związku z zaleceniami, o których mowa w art. 12 ustawy o BGK
 3. czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem oraz wytycznymi, o których mowa w pkt 2;
 4. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego BGK;
 5. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego;
 6. zatwierdzanie podziału zysku i sposobu pokrycia strat;
 7. przyjmowanie sprawozdania z działalności BGK,
 8. zatwierdzenie i przyjmowanie wieloletnich programów rozwoju Banku,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie: 
  • emisji bankowych papierów wartościowych, wnioski Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
  • w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku na potrzeby własne,
  • zaangażowania kapitałowego Banku w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji przekraczające kompetencje Zarządu.

Zarząd:

prezes ZarząduBeata Daszyńska-Muzyczka
pierwszy wiceprezes ZarząduPaweł Nierada
wiceprezes ZarząduWłodzimierz Kocon
członek ZarząduRadosław Kwiecień
członek ZarząduTomasz Robaczyński
członek ZarząduDariusz Szwed

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem Bankiem oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, a w szczególności:

 1. opracowywanie wieloletnich programów rozwoju,
 2. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
 3. ustalanie oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe,
 4. uchwalanie regulaminów bankowych, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zamiany wierzytelności na akcje lub udziały, a także sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych przejętych w wyniku windykacji,
 6. ustalanie zasad polityki kadrowej i płacowej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 8. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

 

Wytworzone przez:Monika Zawiślańska23.11.2020
Zatwierdzone przez:Beata Korniluk23.11.2020
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda23.11.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 02.08.2022
Zmiana dnia: 01.07.2022
Zmiana dnia: 01.07.2022
Zmiana dnia: 23.06.2022
Zmiana dnia: 30.05.2022
Zmiana dnia: 30.05.2022
Zmiana dnia: 22.04.2022
Zmiana dnia: 13.01.2022
Zmiana dnia: 12.01.2022
Zmiana dnia: 02.12.2021
Zmiana dnia: 01.12.2021
Zmiana dnia: 01.12.2021
Zmiana dnia: 28.10.2021
Zmiana dnia: 28.10.2021
Zmiana dnia: 22.07.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 24.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 16.11.2020
Zmiana dnia: 02.11.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 08.10.2020
Zmiana dnia: 08.10.2020
Zmiana dnia: 07.10.2020
Zmiana dnia: 31.07.2020
Zmiana dnia: 08.06.2020
Zmiana dnia: 05.12.2019
Zmiana dnia: 25.10.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.06.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 18.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 15.03.2019
Zmiana dnia: 14.12.2018
Zmiana dnia: 14.12.2018
Zmiana dnia: 06.12.2018
Zmiana dnia: 06.12.2018
Zmiana dnia: 24.09.2018
Zmiana dnia: 24.09.2018
Zmiana dnia: 12.04.2018
Zmiana dnia: 03.10.2017
Zmiana dnia: 04.09.2017
Zmiana dnia: 15.02.2017
Zmiana dnia: 18.01.2017
Zmiana dnia: 12.01.2017
Zmiana dnia: 02.01.2017
Zmiana dnia: 15.12.2016
Zmiana dnia: 09.12.2016
Zmiana dnia: 09.12.2016
Zmiana dnia: 28.09.2016
Zmiana dnia: 21.09.2016
Zmiana dnia: 14.09.2016
Zmiana dnia: 13.09.2016
Zmiana dnia: 01.09.2016
Zmiana dnia: 22.03.2016
Zmiana dnia: 22.03.2016
Zmiana dnia: 09.03.2016
Zmiana dnia: 08.03.2016
Zmiana dnia: 07.03.2016
Zmiana dnia: 04.03.2016
Zmiana dnia: 03.03.2016
Zmiana dnia: 19.01.2016
Zmiana dnia: 19.01.2016
Zmiana dnia: 13.11.2015
Zmiana dnia: 05.11.2015
Zmiana dnia: 21.10.2015
Zmiana dnia: 13.03.2015
Zmiana dnia: 06.02.2015
Zmiana dnia: 22.08.2014
Zmiana dnia: 14.07.2014
Zmiana dnia: 25.06.2014
Zmiana dnia: 13.06.2014
Zmiana dnia: 17.03.2014
Zmiana dnia: 13.03.2014
Zmiana dnia: 22.10.2013
Zmiana dnia: 14.06.2013
Zmiana dnia: 12.12.2012
Zmiana dnia: 30.11.2012
Zmiana dnia: 24.09.2012
Zmiana dnia: 20.09.2012
Zmiana dnia: 11.09.2012
Zmiana dnia: 28.08.2012
Zmiana dnia: 10.08.2012
Zmiana dnia: 09.07.2012
Zmiana dnia: 02.07.2012
Zmiana dnia: 22.05.2012
Zmiana dnia: 10.02.2012
Zmiana dnia: 14.10.2011
Zmiana dnia: 11.10.2011
Zmiana dnia: 29.06.2011
Zmiana dnia: 21.04.2011
Zmiana dnia: 05.01.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 28.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010
Zmiana dnia: 13.12.2010