A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK") z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego, dotyczącego wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego.

Uwagi Ogólne:

  1. BGK rozważa przeprowadzenie w przyszłości postępowania przetargowego dotyczącego wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego.
  2. W związku z powyższym, BGK organizuje dialog techniczny dla podmiotów, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w przyszłym postępowaniu przetargowym. Przeprowadzenie dialogu technicznego pozwoli na pozyskanie przez BGK informacji, porad lub doradztwa w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia w przyszłości postępowania przetargowego dotyczącego wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego.
  3. Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym składać należy do Banku Gospodarstwa Krajowego w wersji elektronicznej na adres e-mail: projektcsb@bgk.com.pl w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszej informacji. Zgłoszenia przesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
  4. BGK nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z uczestnictwem w Dialogu Technicznym.
  5. Warunki udziału w dialogu technicznym znajdują się w Zaproszeniu do udziałuw dialogu technicznym.
  6. Wszelkie dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce BIP www.bgk.pl/dialogi-techniczne.

BGK zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzenia, zmiany zakresu lub przedmiotu Dialogu Technicznego.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Anna Lewandowska 17/06/14
Zatwierdzone przez: Emil Andryszczyk 17/06/14
Wprowadzone przez: Anna Czyż 18/06/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-06-18
Zmiana dnia: 2014-06-17