BIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Klienci Banku są przyjmowani w jednostkach organizacyjnych Banku. Załatwianie spraw klientów, w zależności od rodzaju sprawy, odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. Spis jednostek (z podaniem adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i adresów e-mail) przedstawiony został w części „Organizacja”.

Skargi i wnioski klientów są rozpatrywane na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Banku.

Wnioski, reklamacje i skargi.

 

Wytworzone przez:Michał Motoczyński06.04.2009
Zatwierdzone przez:Artur Pustelnik06.04.2009
Wprowadzone przez:Honorata Harasim-Zielińska06.04.2009

Historia zmian

Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 21.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010