BIP

Tryb działania

Tryb wykonywania zadań Banku z zakresu realizacji programów rządowych określają odrębne ustawy lub umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej.

Wytworzone przez:Paweł Wójcicki01/07/03
Zatwierdzone przez:Lidia Ciechomska-Florek01/07/03
Wprowadzone przez:Agata Dobaczewska01/07/03
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2020-10-27