BIP

Struktura własności

Bank Gospodarstwa Krajowego utworzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 1936 r. poz. 438), jest bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Forma prawna

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym.

Tryb działania

Tryb wykonywania zadań Banku z zakresu realizacji programów rządowych określają odrębne ustawy lub umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Paweł Wójcicki30.06.2003
Zatwierdzone przez:Lidia Ciechomska-Florek30.06.2003
Wprowadzone przez:Agata Dobaczewska30.06.2003

Historia zmian

Zmiana dnia: 16.08.2022
Zmiana dnia: 16.08.2022
Zmiana dnia: 13.12.2021
Zmiana dnia: 13.12.2021
Zmiana dnia: 02.08.2021
Zmiana dnia: 02.08.2021
Zmiana dnia: 28.04.2021
Zmiana dnia: 28.04.2021
Zmiana dnia: 27.04.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 21.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010