BIP

Sprzedaż wierzytelności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (dalej BGK), działając na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2022.100 z dn. 17.01.2022 r. t.j.) zaprasza do składania wstępnych ofert (zgłoszeń) przez podmioty zainteresowane udziałem w procesie sprzedaży pakietu wierzytelności BGK.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z 282 wymagalnych wierzytelności w stosunku do osób fizycznych i prawnych, w tym 11 wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Struktura portfela:

  • 124 wierzytelności – w statusie „egzekucja”
  • 130 wierzytelności – w statusie „upadłość”
  • 28 wierzytelności – w pozostałych statusach (min. „powództwo”, „likwidacja z ksh”)

Łączne zaangażowanie z tytułu należności głównych na dzień 31.03.2022 r. wynosi: 69.170.281,85 PLN

Składane oferty powinny spełniać wymagania określone w „Warunkach sprzedaży wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego” zamieszczonych na stronie internetowej: www.bgk.pl/bip/sprzedaz-wierzytelnosci-18

Oferty nie spełniające określonych przez BGK wymagań zostaną odrzucone.

Termin składania wstępnych ofert w I etapie sprzedaży: do dnia 20 maja 2022 r. (włącznie).

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je drogą mailową na adres: sprzedazdkt@bgk.pl

BGK zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań na każdym etapie bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Agnieszka Cieplińska28.04.2022
Zatwierdzone przez:Jacek Kondratowicz28.04.2022
Wprowadzone przez:Krzysztof Łysoń28.04.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 28.04.2022
Zmiana dnia: 28.04.2022
Zmiana dnia: 23.06.2021
Zmiana dnia: 23.06.2021