BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Udostępnianie jakichkolwiek informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych przez Bank odbywa się z zastrzeżeniem przepisów:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr. 182, poz.1228)
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),
  • Innych przepisów dotyczących informacji chronionych ustawowo.

 

Wytworzone przez:Grzegorz Włodarczyk24/07/09
Zatwierdzone przez:Małgorzata Błaszczyk24/07/09
Wprowadzone przez:Honorata Harasim-Zielińska24/07/09
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-10-13
Zmiana dnia: 2011-10-13
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2020-10-27