BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Udostępnianie jakichkolwiek informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych przez Bank odbywa się z zastrzeżeniem przepisów:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),
  • Innych przepisów dotyczących informacji chronionych ustawowo.

 

 

Wytworzone przez:Grzegorz Włodarczyk24.07.2009
Zatwierdzone przez:Małgorzata Błaszczyk24.07.2009
Wprowadzone przez:Honorata Harasim-Zielińska24.07.2009

Historia zmian

Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 13.10.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 17.12.2010