A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ogłoszenie o wstępnym postępowaniu informacyjnym (PPE)

Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK") z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa informuje o możliwości uczestnictwa we wstępnym postępowaniu informacyjnym, dotyczącym prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uwagi Ogólne:

  1. Termin przekazania wypełnionych formularzy RFI do BGK upływa 08.04.2015 r.
  2. BGK nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania i złożenia formularza RFI oraz inne koszty uczestników związane z udziałem we wstępnym postępowaniu informacyjnym.
  3. Wypełnione formularze RFI należy przesłać na numer faksu 22 627 09 04 lub pocztą tradycyjną na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, Departament Zarządzania Kadrami oraz na adres mailowy SekretariatDZK@bgk.pl. W tytule maila proszę wpisać PPE.


BGK zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niniejszego ogłoszenia, a także warunków wstępnego postępowania informacyjnego, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Anna Wieczorek 24/03/15
Zatwierdzone przez: Małgorzata Korsakowska-Słowik 24/03/15
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 24/03/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-03-24
Zmiana dnia: 2020-08-12