BIP

Mieszkanie na Start – wstrzymanie przyjmowania wniosków o dopłaty od najemców