BIP

Lista wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej - VI edycja

Na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720 z późn. zm.) Bank jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej do 15 czerwca 2019 roku informacji o wynikach przeprowadzonej w ramach VI edycji programu SBC oceny punktowej wraz z listą rankingową lub w przypadku niedokonywania przez Bank tej oceny listy wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Bank nie dokonywał oceny punktowej, w związku z czym w załączeniu przekazujemy listę wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Krzysztof Obniski05.06.2019
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska05.06.2019
Wprowadzone przez:Anna Wojciechowska05.06.2019
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020