A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Lista wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej (edycja pierwsza)

Na podstawie §16 ust. ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720), bank jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej do 30 kwietnia 2016 r. informacji o wynikach przeprowadzonej w ramach I edycji programu SBC oceny punktowej wraz z listą rankingową lub w przypadku niedokonywania przez BGK tej oceny, listy wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

Bank nie dokonywał oceny punktowej, w związku z czym w załączeniu przekazujemy listę wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Paweł Jakimiuk 28/04/16
Zatwierdzone przez: Dariusz Stachera 28/04/16
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 28/04/16