BIP

Lista wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej (edycja druga)

Na podstawie §16 ust. ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720) Bank jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej do 31 grudnia 2016 roku informacji o wynikach przeprowadzonej w ramach II edycji programu SBC oceny punktowej wraz z listą rankingową lub w przypadku niedokonywania przez Bank tej oceny listy wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

Bank nie dokonywał oceny punktowej, w związku z czym w załączeniu przekazujemy listę wniosków złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Ilona Kuklewicz29.12.2016
Zatwierdzone przez:Dariusz Stachera29.12.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz29.12.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020