BIP

Limit środków finasowania zwrotnego – XI edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 766) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów w ramach XI edycji programu wynosi  1 116 mln zł.

Wytworzone przez:Krzysztof Mizielski22.06.2021
Zatwierdzone przez:Dariusz Stachera22.06.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska22.06.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 22.06.2021