BIP

Limit środków finansowania zwrotnego - VIII edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1720 z późn. zm.) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów w ramach VIII edycji programu wynosi 1 466 mln zł.

Wytworzone przez:Barbara Markowska24/02/20
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska24/02/20
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska25/02/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27