BIP

Limit środków finansowania zwrotnego - VII edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1720 z późn. zm.) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach VII edycji programu wynosi 1 390 mln zł.

Wytworzone przez:Michał Ługowski30.08.2019
Zatwierdzone przez:Beata Rozbiewska30.08.2019
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka30.08.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.08.2019
Zmiana dnia: 30.08.2019