BIP

Limit środków finansowania zwrotnego - VI edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1720 z późn. zm.) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach VI edycji programu wynosi 1 220 mln zł.

Wytworzone przez:Michał Ługowski15.02.2019
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska15.02.2019
Wprowadzone przez:Karolina Świstak19.02.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020