BIP

Limit środków finansowania zwrotnego - V edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. oraz zmiany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1720 oraz zmiany – Dz.U. z 2017 r., poz. 2339) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach V edycji programu wynosi 1 157 mln zł.

Wytworzone przez:Michał Ługowski31.08.2018
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska31.08.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska31.08.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020