BIP

Limit środków finansowania zwrotnego - IV edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1720 z późn. zm.) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach IV edycji programu wynosi 945 mln zł.

Wytworzone przez:Michał Ługowski05.03.2018
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska05.03.2018
Wprowadzone przez:Michał Ługowski05.03.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020