BIP

Limit środków finansowania zwrotnego- III edycja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach III edycji programu wynosi 933 mln zł.

Wytworzone przez:Beata Rozbiewska19.09.2017
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska19.09.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska19.09.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 15.03.2018