BIP

Limit środków finansowania zwrotnego- I edycja

Na podstawie §16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720) Bank informuje, że limit środków finansowania zwrotnego, przeznaczonych na udzielanie kredytów lub emisję obligacji w ramach I edycji programu wynosi 450 mln zł.

Wytworzone przez:Beata Rozbiewska09/06/16
Zatwierdzone przez:Agata Gocłowska09/06/16
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz09/06/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27