BIP

Uzasadnienie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu KUKE S.A.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Monika Malanowska17/07/18
Zatwierdzone przez:Monika Malanowska17/07/18
Wprowadzone przez:Karolina Świstak17/07/18
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27