BIP

Uzasadnienie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu KUKE S.A.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Monika Malanowska17.07.2018
Zatwierdzone przez:Monika Malanowska17.07.2018
Wprowadzone przez:Karolina Świstak17.07.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020