BIP

Komunikat z dnia 07.04.2021

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązku wynikającego z art. 599 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dotyczącego określenia i udostępnienia wzoru Kwestionariusza kontroli zawierającego szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli oraz zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli,

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący obowiązki Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, udostępnia wzór Kwestionariusza kontroli obowiązującego dla kontroli przeprowadzanych od 2021 r.

Informacja o wyniku zakończonej kontroli będzie zamieszczona w terminie określonym w art. 602 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Krzysztof Hoffman07.04.2021
Zatwierdzone przez:Mateusz Szulc07.04.2021
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół07.04.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 07.04.2021