BIP

Minimalna kwota waluty transakcji uprawniająca do negocjowania kursu transakcji wymiany walutu w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

KOMUNIKAT

MINIMALNA KWOTA WALUTY TRANSAKCJI UPRAWNIAJĄCA DO NEGOCJOWANIA KURSU TRANSAKCJI WYMIANY WALUT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

OBOWIĄZUJE OD 2.11.2012 R.


L.p.Minimalna jednsotkowa wartość transakcji kupna/sprzedaży waluty uprawniająca do negocjowania kursu wynosi równowartość:
1.5 000 EUR

 

 

Wytworzone przez:Mariusz Grab02.11.2012
Zatwierdzone przez:Mariusz Grab02.11.2012
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak24.06.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 24.06.2014