BIP

Minimalna kwota waluty transakcji uprawniająca do negocjowania kursu transakcji wymiany walutu w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

KOMUNIKAT

MINIMALNA KWOTA WALUTY TRANSAKCJI UPRAWNIAJĄCA DO NEGOCJOWANIA KURSU TRANSAKCJI WYMIANY WALUT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

OBOWIĄZUJE OD 2.11.2012 R.


L.p. Minimalna jednsotkowa wartość transakcji kupna/sprzedaży waluty uprawniająca do negocjowania kursu wynosi równowartość:
1. 5 000 EUR

 

 

Wytworzone przez:Mariusz Grab02/11/12
Zatwierdzone przez:Mariusz Grab02/11/12
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak24/06/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-06-24
Zmiana dnia: 2020-10-27