BIP

Wykorzystanie stawek LIBOR

Szanowni Państwo
Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzystuje w swoich produktach stawki LIBOR, których administratorem jest ICE Benchmark Administration Limited. W przypadku gdy w oferowanym Państwu produkcie wykorzystywana jest stawka LIBOR, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

ICE Benchmark Administration Limited nie daje żadnej bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji ani co do rezultatów, które można uzyskać dzięki zastosowaniu stawek ICE LIBOR ani co do wartości stawek ICE LIBOR w konkretnym momencie konkretnego dnia. ICE Benchmark Administration Limited nie daje żadnej bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub gwarancji przydatności do określonego celu w odniesieniu do jakiegokolwiek zastosowania stawek ICE LIBOR.

Wytworzone przez:Andrzej Jurowski28/07/14
Zatwierdzone przez:Anna Lewińska28/07/14
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak28/07/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-07-28
Zmiana dnia: 2020-10-27