BIP

Wykorzystanie stawek LIBOR

Szanowni Państwo
Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzystuje w swoich produktach stawki LIBOR, których administratorem jest ICE Benchmark Administration Limited. W przypadku gdy w oferowanym Państwu produkcie wykorzystywana jest stawka LIBOR, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

ICE Benchmark Administration Limited nie daje żadnej bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji ani co do rezultatów, które można uzyskać dzięki zastosowaniu stawek ICE LIBOR ani co do wartości stawek ICE LIBOR w konkretnym momencie konkretnego dnia. ICE Benchmark Administration Limited nie daje żadnej bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub gwarancji przydatności do określonego celu w odniesieniu do jakiegokolwiek zastosowania stawek ICE LIBOR.

Wytworzone przez:Andrzej Jurowski28.07.2014
Zatwierdzone przez:Anna Lewińska28.07.2014
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak28.07.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 28.07.2014