A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kwoty minimalne lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

KOMUNIKAT

KWOTY MINIMALNE LOKAT NEGOCJOWANYCH RYNKU PIENIĘŻNEGO
W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2012 R.

L.p. Termin Lokaty Negocjowanej Rynku Pienięznego Wartość kwot minimalnych
 PLN  EUR  USD
 I. Overnight  250 000  100 000  100 000
II. Dłuższa niż overnight, ale nieprzekraczająca 31 dni  100 000  25 000  25 000
 III. Dłuższa niż 32 dnia włącznie  100 000  25 000  25 000


Bank ma prawo przyjęcia lokaty negocjowanej rynku pieniężnego w mniejszej kwocie niż wskazane w Tabeli. Decyzja podejmowana jest na zasadach indywidualnych.

 

 

Wytworzone przez: Mariusz Grab 02/11/12
Zatwierdzone przez: Mariusz Grab 02/11/12
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 24/06/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-06-24
Zmiana dnia: 2014-06-24