BIP

Kwoty minimalne lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

KOMUNIKAT

KWOTY MINIMALNE LOKAT NEGOCJOWANYCH RYNKU PIENIĘŻNEGO
W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2012 R.

L.p.Termin Lokaty Negocjowanej Rynku PienięznegoWartość kwot minimalnych
 PLN EUR USD
 I.Overnight 250 000 100 000 100 000
II. Dłuższa niż overnight, ale nieprzekraczająca 31 dni 100 000 25 000 25 000
 III.Dłuższa niż 32 dnia włącznie 100 000 25 000 25 000


Bank ma prawo przyjęcia lokaty negocjowanej rynku pieniężnego w mniejszej kwocie niż wskazane w Tabeli. Decyzja podejmowana jest na zasadach indywidualnych.

 

Wytworzone przez:Mariusz Grab02.11.2012
Zatwierdzone przez:Mariusz Grab02.11.2012
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak24.06.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 24.06.2014