A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z dnia 8.06.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 maja 2011 roku stan wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii wynosił:

  • termomodernizacyjnej - 41,7 mln zł;
  • remontowej - 32, 9 mln zł;
  • kompensacyjnej - 15,1 mln zł.

Wytworzone przez: Przemysław Osuch 08/06/11
Zatwierdzone przez: Przemysław Osuch 08/06/11
Wprowadzone przez: Anna Czyż 08/06/11
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-06-08