BIP

Komunikat z dnia 8.06.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 maja 2011 roku stan wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii wynosił:

  • termomodernizacyjnej - 41,7 mln zł;
  • remontowej - 32, 9 mln zł;
  • kompensacyjnej - 15,1 mln zł.

 

Wytworzone przez:Przemysław Osuch08.06.2011
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch08.06.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż08.06.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 08.06.2011