BIP

Komunikat z dnia 8.05.2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 kwietnia 2012 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 84,7 mln zł;
  • remontowej - 16,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 13,4 mln zł.

 

Wytworzone przez:Przemysław Osuch08/05/12
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk08/05/12
Wprowadzone przez:Anna Czyż08/05/12
Historia zmian
Zmiana dnia: 2012-05-08
Zmiana dnia: 2020-10-27