BIP

Komunikat z dnia 6.05.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 kwietnia 2011 roku stan wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosił 69,8 mln zł.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch06.05.2011
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik06.05.2011
Wprowadzone przez:Adrianna Lepka06.05.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 06.05.2011