BIP

Komunikat z dnia 6.05.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 kwietnia 2011 roku stan wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosił 69,8 mln zł.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch06/05/11
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik06/05/11
Wprowadzone przez:Adrianna Lepka06/05/11
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-05-06
Zmiana dnia: 2020-10-27