BIP

Komunikat z dnia 6 marca 2013 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz 1459 z późn zm.), informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii remontowej.

W związku z powyższym od 7 marca 2013 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie remontowe. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków.

Ponadto informujemy, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu premii remontowej.

Wnioski o udzielenie premii kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch06.03.2013
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik06.03.2013
Wprowadzone przez:Anna Czyż06.03.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 06.03.2013