A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z dnia 6 marca 2013 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz 1459 z późn zm.), informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii remontowej.

W związku z powyższym od 7 marca 2013 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie remontowe. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków.

Ponadto informujemy, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu premii remontowej.

Wnioski o udzielenie premii kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez: Przemysław Osuch 06/03/13
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 06/03/13
Wprowadzone przez: Anna Czyż 06/03/13
Historia zmian
Zmiana dnia: 2013-03-06